Kişisel Verilerin İşlenmesi


2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (“GVKY”) uygun olarak, bu Onay Formunun içeriğini okuduğumu ve anladığımı beyan ederim. Kişisel bilgilerimin (hassas kişisel bilgiler de dahil olmak üzere) Gizlilik Bildirimi’nde belirtilen tüzel kişi ve/veya bağlı kuruluşları (“Kontrolör”) tarafından GVKY’a,

Kontrolörün linkte yer alan gizlilik bildirimine (“Gizlilik Bildirimi”)

ve kişisel verilerin korunması için yürürlükte olan ilgili diğer tüm

mevzuata tamamen uygun olarak işleneceğini kabul ediyorum.


GVKY,kişisel verilerin işlenmesi ve kişisel verilerin serbest dolaşımı ile ilgili

kurallar hususunda, gerçek kişilerin korunması ile ilgili kuralları

belirler. Gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ve özellikle de

kişisel verilerin korunmasına ilişkin haklarını korur. Dürüstlük, kanuna uygunluk ve şeffaflık ilkeleri temelinde, kişisel verileriniz sadece bu amaçlarla ve Gizlilik Bildirimi ile uyumlu olacak şekilde toplanır, işlenir ve aktarılır.


Kişisel verilerimin geçici,     sabit veya sürekli iş ve istihdam olanakları sağlama amacıyla; mevcut pozisyonlar ile ilgili uyarı

göndermek amacıyla; bireysel gelişim ve  kariyer planlarının

değerlendirilmesi için profillerin ve mesleki  becerilerin değerlendirilmesi (otomatik araçlar dahil) amacıyla; ve eğitim 

 ve değerlendirme kurslarına katılım ve katılım amacıyla (Gizlilik

 Bilidirmi’nde daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi) işlenmesine ilişkin olarak;Kişisel bilgilerimin faks,  e-posta, sms ve mms aracılığıyla, (Gizlilik Bildirimi’nde daha ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde)

 yürütülen interaktif iletişim, Pazar anketleri ve istatistiksel çalışmalar dahil olmak üzere pazarlama faaliyetlerinin ve ticari

iletişimin tanıtımı amacıyla işlenmesine ilişkin olarak;Hassas verilerimin yalnızca  kaçınılmaz bir şekilde gerekli

olduğu durumlarda ve Gizlilik Bildirimi’nde  daha ayrıntılı olarak

açıklanan amaçlar için işlenmesine ilişkin olarak;  kişisel verilerin korunması için yürürlükte olan ilgili diğer tüm mevzuata tamamen uygun olarak işleneceğini kabul ediyorum.

Yeniliklerden haberdar olmak için bültenimize abone olun!

© Copyright 2020 - 2024 Zenith Digital